موسیقی و شعر

A Special Review of The Real Love Musical: Inspiration, Devotion, Celebration
"سرزمین غم ها" - با اجرای نقش آهنگساز صلح ترین کونگ سون، قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان آولاکی)
موسیقی عشق، ندای صلح: آهنگساز آولاکی (ویتنامی) ترین کونگ سون و خواننده خان لی قسمت ۳ از ۵ قسمت (به زبان آولاکی)
Forever Still * Age Thirteen (In Aulacese)
“Hope Leads to the Light”:Two-time Oscar-winning Composer Al Kasha
The Man Who Would Recreate Eden * Purple Dress into Eternity (In Aulacese)
A Singing Life: Honoring Renowned Aulacese (Vietnamese) Vocalist Tuấn Ngọc (In Aulacese)
Donna Lewis:Multi-platinum Recording Artist from the Land of Song
موزیکال برای زندگی: آهنگساز آولاکی (ویتنامی) تران کوانگ لوک - قسمت ۱ از ۲ قسمت (بزبان آولاکی)
آهنگ هایی برای ماه مهربان ما با استاد اعظم چینگ های
Singing As a Ministry: Tony Award Winner Melba Moore
نواختن برای موسیقی: برنده جایزه گرمی، آهنگساز و موسیقیدان جاز بیل کانلیف
در یاد شاعر معروف آولاکی (ویتنامی) دین هونگ: گمشده در ابرهای دور و امواج دریاچه غربی (به زبان آولاکی)
بیدار شدن از یک خواب و ابرهای سفید آزاد (به زبان آولاکی)
موسیقی نفس زندگی است: ستایشی از آهنگساز معروف آولاکی (ویتنامی) نات نگان - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان ویتنامی)
International Sites